Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Marí i Brull, Gerard

Marí i Brull, Gerard

Universitat de Barcelona

Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona el 1985 i Doctor en Història Medieval el 1994. Professor a la Facultat de Geografia i Històrica des del 1985 i Professor Agregat del 2008. Membre Vocal de la Institució Catalana de Genealogia i Heràldica.

Publicacions:

Marí, G. (2006): "Heráldica medieval: una creación cultural para una sociedad laica", Mirabilia. Revista Eletrônica de Història Antiga e Medieval, 6.

Marí, G. (2009): "La memòria de Blanca d’Anjou i Jaume II en la lluita pel control de l’hospital de La Font del Perelló (1308-1443)", Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 29: 345-368.

Marí, G. (2010): "Falsità e confusione al servizio del progresso nobiliare: il signore, barone e marchese di Preux (1637-1712)", Nobiltà. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi, 98: 473-494.

Marí, G. (2010): "La invenció de falsos avantpassats: entre la falsedat històrica i l’error metodològic", Els falsaris i les falsificacions nobiliàries, Barcelona, 13-20.

Marí, G. (2013): Documents de l’Archivio Segreto Vaticano per a la història del Perelló durant el Gran Cisma d’Occident (1378-1417), El Perelló, 2013.