Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Els objectius del GRAMP.-UB s’encaminen a l’estudi i desenvolupament de l’arqueologia medieval i postmedieval a partir d’una vocació clarament transversal del coneixement. Des dels seus inicis, ens hem esforçat per incorporar nous elements multidisciplinaris dirigits vers l’arqueologia històrica, essent un grup de recerca en època medieval pioner a Espanya.

Durant els darrers anys, i com a conseqüència d’una llarga reflexió dins del grup, les directrius principals s’han reforçat vers la recerca en l’àmbit històric-arqueològic tot parant especial atenció a les transformacions que es produeixen a la societat durant el trànsit entre l’antiguitat i l’època medieval i els canvis ocorreguts a partir del segle XIV fins a l’establiment i desenvolupament dels estats moderns, circumstància que ha permès ampliar la transversalitat de l’equip, un aspecte pel qual ens hem preocupat des dels inicis.

L’Arqueologia Medieval a la Universitat de Barcelona, una disciplina incipient a finals dels anys 50 i principis dels 60, va comptar amb un primer impuls de la mà del Dr. A. del Castillo. A ell li devem els primers estudis d’arqueologia medieval funerària a Olèrdola (Barcelona) i les excavacions a les províncies de Soria, Burgos i Logroño, amb especial interès en l’anàlisi de les tombes excavades a la roca, conegudes a la historiografia d’aleshores com a sepultures “olerdolanes”. La seva tasca de recerca fou continuada pel seu deixeble el Dr. M. Riu amb diversos treballs a la comarca del Berguedà. Aquesta tasca de recerca incipient, junt amb el desenvolupament d’una arqueologia medieval primerenca, foren l’impuls necessari per a la construcció del nostre grup de recerca. A partir dels anys 90 el GRAMP.-UB fou reconegut com a grup de recerca consolidat i de qualitat per la Generalitat de Catalunya.

Des del començament, la internacionalització de l’equip i la visió transversal de la recerca han estat una prioritat. Les primeres línies de recerca es van desenvolupar en arqueologia del paisatge i del territori en diferents àrees d’estudi. A partir dels anys 90 el nostre grup inicia una intensa activitat de recerca arqueològica entre la qual hem de destacar les excavacions arqueològiques dels jaciments de Sant Miquel de la Vall, el Conjunt Arqueològic de València d’Àneu, el poblat del Palà Vell de Coma en l’àmbit català; a més de les excavacions realitzades a les fortificacions medievals d’Ausa-Gaztelu i Mendikute al País Basc; i els treballs a diferents jaciments de la vall de l’Arlanza a Burgos; projectes de recerca orientats a estudiar l’organització del paisatge i el territori i que foren dirigits pel Dr. J. I. Padilla, alguns d’ells actualment vigents. D’altra banda, cal destacar una altra línia de recerca del nostre grup, pionera a tot l’estat, que són les investigacions dutes a terme en el camp de l’arqueologia experimental, dirigides per la Dra. I. Ollich i que es desenvolupen des dels anys 80 al Poblat Ibèric i Medieval de l’Esquerda, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 2006 (http://www.lesquerda.cat/web/).

El GRAMP.-UB ha servit com a plataforma de difusió i divulgació dels resultats de nombroses intervencions arqueològiques realitzades pels membres del nostre equip. Al llarg d’aquests anys, les diferents tasques de recerca dutes a terme pel nostre grup han contribuït significativament a la reflexió de l’arqueologia històrica al nostre país i han ofert resultats importants en forma de tesis doctorals diverses.

A partir del 2000 s’integra entre les línies de recerca del nostre grup un nou eix de recerca centrat en les relacions en el marc de la Mediterrània, especialment en les relacions entre ambdues ribes. L’equip té actualment com un dels objectius prioritaris dirigir la seva tasca de recerca en aquest sentit, a fi d’esdevenir un centre de recerca de referència en l’anàlisi de les relacions socials, econòmiques i culturals a l’àrea mediterrània.