Contacto

Formulario de contacto

Send an Email
(opcional)

Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Facultat de Geografía i Història de la Universitat de Barcelona
C/ Montalegre, 6
08001 Barcelona
Tel. + 34 934 037 949
Fax +34 934 037 932