Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

24 Gener 2019

Noves publicacions

Us comuniquem que hem actualitzat la secció de publicacions (mostra publicacions) de la nostra web. Ara hi podreu trobar, amb els enllaços corresponents els resultats de les darreres recerques que s’han dut a terme en les diferents línies del grup:

Mediterraneum

Podeu consultar l’evolució i nous resultats dels Projectes en vigor relacionats amb la Companyia Mercantil de Joan de Torralba a la web del projecte. A la pestanya de publicacions hi trobareu l’enllaç a TRAVÉ et al. (2018), sobre la gestió documental i la ontologia de la base de dades dissenyada per al buidatge de la documentació relacionada amb societats mercantils medievals.

Arqueologia del paisatge

Diverses publicacions han donat a conèixer al llarg de 2018 els resultats obtinguts a les excavacions del jaciment de Revenga (Burgos) a les revistes Arqueología de la Arquitectura, Archeologia Medievale, Territorio, Sociedad y Poder, i Arqueología y Territorio Medieval, juntament amb algunes publicacions de caire metodològic relacionades amb el projecte de recerca de Santa Margarida (Martorell).

Ceràmica i processos productius

Sobre ceràmica, vegeu el volum editat per J.A. Quirós i F. Grassi, que conté entre molts d’altres articles sobre ceràmica medieval, una visió de síntesi de la ceràmica comuna catalana; i també un estudi de ceràmica postmedieval, amb nous plantejaments metodològics, als Estudis del Baix Empordà.

Esperem que us puguin ser útils!