Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Ocaña Subirana, Maria

Ocaña Subirana, Maria

Museu Arqueològic de l’Esquerda

Llicenciada en Geografia i Història, Secció Història de l’Art l’any 1986. Grau de llicenciatura en Història Medieval l’any 1994. Postgrau en Museologia i Museografia impartit per la Generalitat de Catalunya-Servei de Museus (1986-1988), Màster en Arqueologia Medieval (1988-1990). Vinculada al projecte de recerca arqueològica del jaciment de l’Esquerda des de l’any 1984 on ha participat en les campanyes d’excavació així com també membre de l’equip investigador de la UB en els diferents projectes sobre arqueologia experimental dirigits per la Dra. Imma Ollich i Castanyer. La seva línia de recerca principal s’ha centrat en l’estudi de l’agricultura medieval, en base a les dades arqueològiques, etnogràfiques, documentació medieval i fonts iconogràfiques. Des de l’any 2007 dirigeix el Museu Arqueològic de l’Esquerda de Roda de Ter.


Publicacions:

Ocaña, M.; Cubero, C.; Ollich, I.; Rocafiguera M. (2009): “El passat que torna: conservació, documentació i difusió del fons procedent del Jaciment Arqueològic de l’Esquerda”. Item 51- Revista de biblioteconomia i documentació. Juliol/desembre 2009. Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Barcelona. 101-113.

Ollich, I.; Rocafiguera, M.; Ocaña, M.; Cubero, C. (2013): “L’Esquerda, 20 anys de conreu experimental”. a A. Palomo, R. Piqué y Xavier Terradas (ed.) Experimentación en arqueología. Estudio y difusión del pasado. (3r. Congrés internacional d’arqueologia experimental, Banyoles (Girona), 17, 18 i 19 d’octubre del 2011). Sèrie Monogràfica del MAC, Girona 2013, 333-340.

Ollich-Castanyer, I.; Rocafiguera-Espona, M.; Ocaña-Subirana, M. (2016). “The Southern Carolingian Frontier in Marca Hispanica along the River Ter: Roda Civitas and the Archaeological Site of l’Esquerda (Catalonia)”. In N. Christie & H. Herold (Eds.), Fortified Settlements in Early Medieval Europe. Oxford & Philadelphia: Oxbow, 205–217.

Ollich, I.; Rocafiguera, M.; Pratdesaba, A.; Ocaña, M.; Amblàs, O.; Pujol, A.; Serrat, D. (2017): “Roda Ciutat: El nucli fortificat de l’Esquerda sobre el Ter i el seu territori”, Ausa 28: 23-40.

Ocaña, M.; Gibert, J. (2018): La construcció d’una torre carolíngia de fusta. Una proposta didàctica. Col. BERIKARS, 4. Museu Arqueològic de l’Esquerda. Roda de Ter.