Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

López Pérez, M. Dolores

López Pérez, M. Dolores

Universitat de Barcelona

Professora Titular d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona i directora del GRAMP.-UB. El 1993 va doctorar-se a la Universitat de Barcelona amb una tesi titulada La Corona d’Aragó i el Magreb al segle XIV (1331-1410), dirigida per la Dra. M. T. Ferrer, Professora de Recerca al Consell Superior d’Investigacions Científiques. Ha realitzat estades de recerca a París, Gènova, Florència i Tunis. Ha estat professora convidada a la Université Paris X-Nanterre, la Université de la Mannouba (Tunis) i la Université de Sfax. Ha realitzat un gran nombre de seminaris, conferències i cursos en diferents universitats europees i magrebines. La seva línia de recerca principal s’ha centrat en les relacions entre la Corona d’Aragó i el Magreb en època baix medieval. Des de 2000 dirigeix la seva recerca vers l’anàlisi dels processos i transformacions econòmiques, socials i culturals a l’àrea mediterrània, prioritzant la recerca centrada en els moviments migratoris.

 

Publicacions:

López, M. D.; Álvaro, K.; Travé, E. (2016): Yacimiento Arqueológico de Revenga. Iglesia, necrópolis, aldea, Diputación de Burgos.

López, M. D.; Álvaro, K.; Travé, E. (2016): “Rock-cut cemeteries and settlement processes at the Upper Arlanza Basin (Burgos, Spain): A late antique and early medieval landscape analisis”. Zephyrus, 78, 173-191.

López, M. D.; Álvaro, K. (2013): “Taxation and Privateering in the Medieval Mediterranean: The Conformation of Privateering Regulations and its Application on the Island of Mallorca”, Journal of Maritime Research, 10/3, pp. 13-22.

López, M. D. (2013): “La compañía Torralba y las redes de distribución de la lana en el norte de Italia (1433-1434)”, A l’entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la Dra. Josefina Mutgé Vives, Barcelona, CSIC.

López, M. D.; Padilla, J. I. (2013): “Mallorcan merchants in Medieval Maghreb: mercantile strategies in the port of Honein in the mid-foorteenth century”, Mediterranean Historical Review, 28/2, pp. 141-165.