Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Clua i Mercadal, Maria

Clua i Mercadal, Maria

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Llicenciada en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona i Doctora en Història Medieval. Actualment conservadora adjunta del Gabinet Numismàtic de Catalunya del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Especialista en numismàtica, estudi de troballes monetàries en context arqueològic i circulació monetària en el territori Català, m’interessa especialment l’anàlisi de la moneda en tant que material arqueològic, i llur estudi, interpretació i difusió.

Publicacions:

Clua i Mercadal, M. (2018): “Alternativas monetarias adoptadas en Catalunya durante la Baja Edad Media”, XV International Numismatic Congress, 21-25 september, 2015, Taormina: 1089-1092.

Clua i Mercadal, M. (2017): “La moneda falsa d’Isabel II a les sèries catalanes del Gabinet Numismàtic de Catalunya”, In Estrada-Rius, A. (coord.), Les dues cares de la moneda. Fabricació versus falsificació a Catalunya, Seminari permanent i interuniversitari d’història del dret català Josep M. Font Rius, Barcelona: 217-246.

Clua i Mercadal, M. (2016): “El tesoro de Figueres, un ejemplo de ingreso y depósito de hallazgos monetarios en el Gabinet Numismàtic de Catalunya”, XV Congreso Nacional de Numismática, (Madrid, 28-30 octubre 2014), Madrid: 551-564.

Clua i Mercadal, M.; Mataró i Pladelasala, M.; Puig Griessenberger, A.M (2013): “Les pellofes del monestir de Sant Pere de Rodes”, Annals de l’Institut d’Estudis Empordanensos: 371-389.

Clua i Mercadal, M. (2013): “Testimonis materials de la seca de Barcelona”, In Estrada-Rius, A. (coord.), Revolució industrial i producció monetària. La Seca de Barcelona i el seu context, Barcelona, 85-108.