Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Casado Novas, Iván

Casado Novas, Iván

Universitat de Barcelona

Llicenciat en Història i Màster en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona. Actualment, com a beneficiari d’una beca APIF-UB, estic realitzant la meva tesi doctoral, titulada "Operadors alemanys a la Barcelona baixmedieval: interrelacions econòmiques i transferències culturals (1420-1462)" i dirigida per la Dra. M. Dolors López Pérez (Universitat de Barcelona) i pel Dr. Damien Coulon (Université de Strasbourg). Formo part del grup de recerca Grup de Recerca en Arqueologia Medieval i postmedieval (GRAMP-UB) i participo en el projecte "Mercats i espais econòmics a la Mediterrània Occidental: La formació d'un entorn internacional de comerç europeu en el trànsit a la Modernitat" (HAR2015-65285-R).

Publicacions:

Casado Novas, I. (2015): “Las migraciones de élite. La presencia y la actividad comercial de los mercaderes alemanes en la Corona de Aragón (s. XV)”. In Rodríguez, G.; Jiménez Alcázar, J. F. (eds.): Actas del II Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas. Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata, 156-175.

Casado Novas, I. (2015): “Las exportaciones de azafrán en la Barcelona del cuatrocientos: la intervención de los operadores alemanes según el «Dret dels alemanys i saboyans» (1425-1445)”, Acta historica et archaeologica mediaevalia, 32: 579-617